Spacery wirtualne

Zobacz spacer 360° po domu

Galeria

Zobacz zdjęcia oraz wizualizacje - Osiedle Niekanin

Klauzula informacyjna

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Trak-Bud Jacek Gryziecki

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Administrator

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Trak-Bud Jacek Gryziecki

NIP firmy: 6710000998

Cele przetwarzania

 • Realizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej towarów lub usług oferowanych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Trak-Bud Jacek Gryziecki z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: osiedleniekanin.pl

Podstawa prawna przetwarzania

 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].

 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].

Kategorie odbiorców danych

 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 • Pracownicy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Trak-Bud Jacek Gryziecki

 • Podmioty wykonujące na rzecz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Trak-Bud Jacek Gryziecki usługi zewnętrzne: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Trak-Bud Jacek Gryziecki

Okres przechowywania danych

 • Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Trak-Bud Jacek Gryziecki zobowiązań publicznoprawnych.

 • Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.

Prawa związane z przetwarzaniem

 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.

 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Prawo do sprzeciwu.

 • Kontakt w sprawie RODO: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Trak-Bud Jacek Gryziecki ul. Byszewo 11B 78-123 Siemyśl,
  email: sekretariat@trak-bud.pl

Informacje dodatkowe

 • Podanie danych, przed zawarciem umowy z Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Trak-Bud Jacek Gryziecki nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Trak-Bud Jacek Gryziecki kontaktu z Panią/Panem.

 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Trak-Bud Jacek Gryziecki do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Trak-Bud Jacek Gryziecki nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.